Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Muzeum Solca – Rafała Kubiaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy – Barbary Jabłońskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza MiG Solec Kujawski – Barbary Białkowskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Jana Gapskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 – Heleny Składanowskiej Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości – Piotra Kubiaka Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Prezesa zarządu SOLMED Sp. z o.o. – Wojciecha Konopki Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 06.05.2016 Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół – Małgorzaty Niedźwiedzkiej Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 Zarządzenie Nr IV/67/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 Zarządzenie Nr IV/68/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły