Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Mariusza Damrata Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Mateusza Czyżewskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Dariusza Chojnackiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.05.2016 Oświadczenie majątkowe Radnego RM Andrzeja Bąbki Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Zarządzenie Nr IV/66/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Zarządzenie Nr IV/65/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 29.04.2016 Uzgodnienie trasy uzbrojenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.04.2016 Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Miasta i Gminy – tryb przetargowy Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała Nr XV/146/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert Szczegóły
Akty prawne 28.04.2016 Uchwała Nr XV/145/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XLII/373/14 w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski Szczegóły