Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.04.2016 Zarządzenie Nr IV/61/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. 29 Listopada 7 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.04.2016 Zarządzenie Nr IV/60/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Solcu Kujawskim z siedzibą przy ul. Tartacznej 25 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.04.2016 Zarządzenie Nr IV/53/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr IV/59/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr IV/58/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 12.04.2016 Zarządzenie Nr IV/57/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/15/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Ustalenie warunków zabudowy Szczegóły