Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Zaświadczenie o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Ustalenie warunków zabudowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Przeniesienie decyzji w sprawie warunków zabudowy na rzecz innego podmiotu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Sporządzanie kopii dokumentów archiwalnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Wypis i wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły