Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Zamówienia publiczne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Przyznanie dodatku energetycznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Przyznanie dodatku mieszkaniowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 08.04.2016 Naliczanie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 08.04.2016 Zarządzenie Nr IV/56/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 07.04.2016 Zarządzenie Nr IV/34/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udostępnienia kanałów technologicznych, których właścicielem jest gmina Solec Kujawski oraz ustalenia wysokości opłat za ich udostępnienie Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Rozkładanie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na raty Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Rozkładanie należności z tytułu dzierżawy gruntów na raty Szczegóły