Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Rozłożenie na raty należności z tytułu czynszu i opłat za używanie lokalu mieszkalnego i użytkowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Wydawanie zaświadczeń dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Umorzenie zaległości podatków z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Zgłoszenie sprzedaży lasu oraz korekty podatku leśnego – zmiana wymiaru podatku leśnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Zgłoszenie lasu do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku leśnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości rolnej oraz korekty podatku rolnego – zmiana wymiaru podatku rolnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.04.2016 Zgłoszenie gruntów rolnych do opodatkowania i ustalenie wymiaru podatku rolnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zgłoszenie sprzedaży nieruchomości oraz korekty podatku od nieruchomości – zmiana wymiaru podatku od nieruchomości Szczegóły