Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Nadawanie lub zmiana numeru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zgłoszenie wyjazdu za granicę i zgłoszenie powrotu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie na pobyt czasowy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie na pobyt stały Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły