Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zgłoszenie kupna lub sprzedaży pojazdu opodatkowanego podatkiem od środków transportowych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wystąpiły po śmierci najemcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Warunki dokonywania zamiany lokali Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego na kolejny okres Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokali socjalnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych oraz kryteria wyboru osób, z którymi zawierane są umowy na te lokale Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 06.04.2016 Wydanie licencji wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Szczegóły