Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Rozgraniczenie nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Podział nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Dzierżawa nieruchomości Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Zezwolenie na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Szczegóły
Akty prawne 05.04.2016 Zarządzenie Nr IV/54/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 82A/3 Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Zezwolenie na lokalizację zjazdu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Zgłoszenie eksploatacji instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza Szczegóły