Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 31.03.2016 Zarządzenie Nr IV/51/16 Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2016 Podsumowanie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski – uchwała nr XIV/133/16 z dnia 18 marca 2016r. – art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.03.2016 Uzasadnienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski – uchwała nr XIV/133/16 z dnia 18 marca 2016r. – art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.03.2016 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski – Uchwała Nr XIV/133/16 z dnia 18 marca 2016r. Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 Uchwała Nr XIV/132/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 23.03.2016 Uchwała Nr XIV/131/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Zarządzenie Nr IV/31/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/142/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/141/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/140/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły