Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.04.2016 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zgłoszenie eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Rejestracja urodzenia, małżeństwa, zgonu które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane Szczegóły