Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Sprostowanie aktu stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Wydawanie odpisów i zaświadczeń z akt stanu cywilnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2016 Przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu za odbywanie ćwiczeń wojskowych Szczegóły
Akty prawne 31.03.2016 Zarządzenie Nr IV/52/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydawanie Karty Dużej Rodziny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców Szczegóły