Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wydawanie zaświadczeń z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Nadawanie lub zmiana numeru PESEL Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zgłoszenie wyjazdu za granicę i zgłoszenie powrotu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Wymeldowanie z pobytu stałego / czasowego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 31.03.2016 Zameldowanie na pobyt czasowy Szczegóły