Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.02.2016 Zarządzenie Nr IV/159/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 Zarządzenie Nr IV/158/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 Zarządzenie Nr IV/157/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 Zarządzenie Nr IV/28/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. realizacji inwestycji Szczegóły
Akty prawne 18.02.2016 Zarządzenie Nr IV/156/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/155/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/154/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/153/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/152/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa elementów dekoracyjnych do zamontowania w okolicach przebudowanego skrzyżowania w ramach projektu pn.: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 17.02.2016 Zarządzenie Nr IV/151/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły