Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Zarządzenie Nr IV/49/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa ul. Cichej w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Zarządzenie Nr IV/182/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmian w Procedurach określających tryb i zasady funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Zarządzenie Nr IV/47/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.03.2016 Burmistrz Miasta i Gminy Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu MiG Solec Kujawski (umowa na czas zastępstwa pracownika) Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Zarządzenie Nr IV/50/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Zarządzenie Nr IV/45/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/69/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 17 czerwca 2009 roku Szczegóły
Akty prawne 11.03.2016 Zarządzenie Nr IV/46/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji konkursowej Szczegóły
Akty prawne 10.03.2016 Zarządzenie Nr IV/44/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2016 r.” Szczegóły
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie Nr IV/38/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły