Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.03.2016 Zarządzenie Nr IV/37/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań w zakresie świadczenia wychowawczego Szczegóły
Akty prawne 04.03.2016 Zarządzenie Nr IV/39/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji do zakwalifikowania do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.03.2016 Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 Zarządzenie Nr IV/36/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia Programów działalności oraz Planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 Zarządzenie Nr IV/43/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 Zarządzenie Nr IV/42/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób starszych poprzez wspieranie aktywności i integracji społecznej Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 Zarządzenie Nr IV/41/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym Szczegóły
Akty prawne 02.03.2016 Zarządzenie Nr IV/40/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 29.02.2016 Zarządzenie Nr IV/35/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej Szczegóły
Akty prawne 29.02.2016 Zarządzenie Nr IV/33/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec Kujawski w sprawie utworzenia z Miastem Bydgoszcz i innymi gminami z regionu związku metropolitalnego Szczegóły