Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/125/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/124/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/123/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie unieważnienia konkursu fotograficznego Fotokonkurs 2015 pt. „Roślinne motywy w zabytkowej architekturze Solca Kujawskiego” i odwołania Komisji Konkursowej Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/122/15 Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany w składzie osobowym Komitetu Ochrony Walk i Męczeństwa w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Zarządzenie Nr IV/121/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/120/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/119/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/118/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/117/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/116/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz podległych jednostek organizacyjnych Szczegóły