Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021- 2024 Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 10.12.2020 Zarządzenie Nr V/179/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 09.12.2020 Zarządzenie Nr V/172/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy, w tym samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Akty prawne 09.12.2020 Zarządzenie Nr V/177/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XXIII/201/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XXIII/200/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.12.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.12.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2020 dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa z rzeki Wisły(…) Szczegóły