Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2016 Zarządzenie Nr IV/19/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr XI/92/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na skargę i przekazania akt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku Starosty Bydgoskiego dotyczącego interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/103/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych położonych na terenie Parku Przemysłowego, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły