Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/114/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/113/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum na potrzeby ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/112/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie udzielenia upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/111/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/25/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Zarządzenie Nr IV/26/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.02.2016 Burmistrz MiG ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. księgowości budżetowej… Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Zarządzenie Nr IV/27/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/119/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18.12.2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Regionalna Organizacja Turystyczna Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/118/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły