Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/117/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski c Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/116/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/115/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/114/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/113/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/112/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski za lata 2012 – 2013 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Zarządzenie Nr IV/24/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/111/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/110/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/109/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły