Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/108/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/107/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr XII/106/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr X/90/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych położonych na terenie Parku Przemysłowego, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr X/89/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr X/88/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2015 Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr X/87/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie inicjatywy ustanowienia sztandaru Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr X/86/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, dotyczących pomników przyrody na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 09.02.2016 Uchwała Nr X/85/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Szczegóły
Akty prawne 08.02.2016 Uchwała Nr X/84/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej, składów i magazynów wieś Makowiska – Wypaleniska, gm. Solec Kujawski Szczegóły