Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/65/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VIII/64/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VII/63/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zaopiniowania uchwały Nr IX/215/15 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko – Bydgoskiej część wschodnia i zachodnia Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr VII/62/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Solcu Kujawskim w obrębie ulic Haskiej oraz Kujawskiej Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Zarządzenie Nr IV/19/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 05.02.2016 Uchwała Nr XI/92/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/91/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na skargę i przekazania akt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku Starosty Bydgoskiego dotyczącego interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/103/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Szczegóły