Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.07.2015 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/6. Szczegóły
Artykuł 21.07.2015 Wykonanie systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków deszczowych ze zlewni osiedla Leśnego Miasta Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.07.2015 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 21.07.2015 w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych. Szczegóły
Artykuł 17.07.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka Szkolna”. Szczegóły
Artykuł 09.07.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 08.07.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 06.07.2015 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski – dot. obrębów Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo) Szczegóły
Artykuł 03.07.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Artykuł 03.07.2015 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok. Szczegóły