Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.12.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW/mko.19 o przekazaniu do WSA skargi na postanowienie GDOŚ dot. uchylenia postanowienia RDOŚ dla przedsięwzięcia Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle(…) Szczegóły
Akty prawne 03.12.2020 Zarządzenie Nr V/173/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 03.12.2020 Protokół z XXIII sesji Rady Miejskiej z dnia 27.11.2020 r. wraz z załącznikami. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2020 Zarządzenie Nr V/169/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.12.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do odzysku ziem rzadkich oraz rozbudowie instalacji do przetwarzania rozpuszczalników palnych i niepalnych w zakresie montażu wyparki cienkowarstwowej do destylacji w „Alpinus Chemia” Sp. z o.o., na działce nr ew. 747/24, obręb M. Solec Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr V/171/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.12.2020 Zarządzenie Nr V/170/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia informacji o możliwości uzyskania dotacji dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/209/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Solec Kujawski na lata 2021-2025 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/208/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2020 Uchwała Nr XXIII/207/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2021 Szczegóły