Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.02.2016 Zarządzenie Nr IV/23/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiem społecznym Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Zarządzenie Nr IV/22/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób starszych poprzez wspieranie aktywności i integracji społecznej. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Zarządzenie Nr IV/21/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Zarządzenie Nr IV/20/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Akty prawne 28.01.2016 Zarządzenie Nr IV/16/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016 / 2017 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.01.2016 Uchwała Nr XIII/121/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2016 Uchwała Nr XIII/120/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/130/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/129/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 26.01.2016 Uchwała Nr XIII/128/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie stanowiska o utworzeniu związku metropolitalnego Szczegóły