Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.01.2016 Zarządzenie Nr IV/4/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2016 Zarządzenie Nr IV/3/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2016 Zarządzenie Nr IV/2/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 11.01.2016 Zarządzenie Nr IV/1/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 11.08.2015 Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wieszaków i szafek metalowych do obiektu użytecznosci publicznej: Soleckiego Centrum Kultury Szczegóły
Artykuł 04.08.2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r. Szczegóły
Artykuł 31.07.2015 Przetarg nieograniczony na wybór banku w celu zaciągnięcia kredytu w wys. 5 mln zlotych Szczegóły
Artykuł 29.07.2015 Budowa gazociągu sr/c dn 90 PE, dn 63 PE dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ulicach: Łąkowej, Prostej, Tęczowej, Zbożowej, Snieżnej i Zielonej w m. Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.07.2015 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/6. Szczegóły
Artykuł 21.07.2015 Wykonanie systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków deszczowych ze zlewni osiedla Leśnego Miasta Solec Kujawski Szczegóły