Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 06.07.2015 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski – dot. obrębów Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo) Szczegóły
Artykuł 03.07.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Artykuł 03.07.2015 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 03.07.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Artykuł 02.07.2015 Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenie scenicznego w SCK Szczegóły
Artykuł 02.07.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i gminy w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 02.07.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej. Szczegóły
Artykuł 01.07.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 01.07.2015 Obwieszczenia Burmistrza MiG Szczegóły