Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.07.2015 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i gminy w Solcu Kujawskim do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 02.07.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc na obszarze Miasta i Gminy Solec Kujawski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej. Szczegóły
Artykuł 01.07.2015 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 01.07.2015 Obwieszczenia Burmistrza MiG Szczegóły
Artykuł 29.06.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Szczegóły
Artykuł 29.06.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024. Szczegóły
Artykuł 29.06.2015 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok Szczegóły
Artykuł 25.06.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych. Szczegóły
Artykuł 25.06.2015 Referendum ogólnokrajowe – 6 września 2015 Szczegóły
Artykuł 24.06.2015 Wybory ławników sądowych – kadencja 2016-19 Szczegóły