Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.05.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 20.05.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej Szczegóły
Artykuł 14.05.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 14.05.2015 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego na potrzeby II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku Szczegóły
Artykuł 14.05.2015 w sprawie wprowadzenia zmian do cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 13.05.2015 Zapytanie ofertowe na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.05.2015 w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.05.2015 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 07.05.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024. Szczegóły
Artykuł 07.05.2015 Budowa SB telefonii komórkowej sieci ORANGE nr 45417/18540 „Makowiska”, na dz. nr 58/1, obręb ewidencyjny Makowiska, gmina Solec Kujawski Szczegóły