Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2015 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej. Szczegóły
Artykuł 05.05.2015 w sprawie ogłoszenia konkursu fotograficznego Fotokonkursu 2015 pt. „Roślinne motywy w zabytkowej architekturze Solca Kujawskiego” i powołania Komisji Konkursowej. Szczegóły
Artykuł 04.05.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.:”Rekultywacja terenu przemysłowego po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Artykuł 30.04.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na potrzeby wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Szczegóły
Artykuł 30.04.2015 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy u. Toruńskiej 89/1 Szczegóły
Artykuł 29.04.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. oświaty. Szczegóły
Artykuł 28.04.2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. Szczegóły
Artykuł 28.04.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Lipowej, ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Lipowej do ul. Tartacznej, ul. Sosnowej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 28.04.2015 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitarnym BiT – City – Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 27.04.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły