Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/2/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/193/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie planu kontroli na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/192/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024. Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/191/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/195/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów na terenie os. Leśnego w Solcu Kujawskim w ramach Projektu pn.: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/194/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach , stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę.” Szczegóły
Akty prawne 05.01.2021 Zarządzenie Nr V/189/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Zamawiąjącego od dnia 01.03.2021 r. do dnia 29.02.2024 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.01.2021 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.12.2020 Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego na terenie os.Leśnego w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.12.2020 Przetarg nieograniczony na :Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych w obiektach będących własnością Gminy Solec Kujawski. Szczegóły