Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.02.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2024 Szczegóły
Artykuł 17.02.2015 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 16.02.2015 Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Starosty Bydgoskiego Szczegóły
Artykuł 16.02.2015 w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 16.02.2015 w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 16.02.2015 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. Szczegóły
Artykuł 11.02.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 11.02.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w obrębie miasta i gminy Solec Kujawski w 2015 r.” Szczegóły
Artykuł 11.02.2015 Wybory Prezydenta RP w 2015 r. Szczegóły
Artykuł 04.02.2015 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 75/3 Szczegóły