Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.10.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 28.10.2014 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024. Szczegóły
Artykuł 28.10.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 28.10.2014 w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 28.10.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 20.10.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wybór banku w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5 mln złotych dla Gminy Solec Kujawski na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów”. Szczegóły
Artykuł 16.10.2014 Trasy ścieżek rowerowych Szczegóły
Artykuł 16.10.2014 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Szczegóły
Artykuł 16.10.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 16.10.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły