Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. Szczegóły
Artykuł 05.03.2013 oferty rozpatrywane Szczegóły
Artykuł 05.03.2013 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.03.2013 Informacja dla podmiotów gospodarczych – odpady Szczegóły
Artykuł 05.03.2013 Budowa kablowej linii elektroenerget. nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym zasilającym działki budownictwa jednorodzinnego (ul. Bydgoska – ks.Piotra Skargi, M.Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 27.02.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Solec Kujawski w 2013 roku” Szczegóły
Artykuł 27.02.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa i montaż wyposażenia do świetlic wiejskich we wsiach Przyłubie i Chrośna w Gminie Solec Kujawski” Szczegóły
Artykuł 22.02.2013 Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” Szczegóły
Artykuł 20.02.2013 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi… Szczegóły
Artykuł 20.02.2013 Zadania publiczne Szczegóły