Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 09.12.2014 w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/109/14 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 01 lipca 2014 r. dotyczącego powołania Zespołu do spraw opracowania projektu planu rozwoju sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.12.2014 w sprawie powołania stałej komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat w skutek wystąpienia klęsk żywiołowych (silnych wiatrów, intensywnych opadów deszczu, gradobicia, powodzi lub osuwisk ziemi itp.) Szczegóły
Artykuł 02.12.2014 zmiany struktury organizacyjnej w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 01.12.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 28.11.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 28 maja 2012 roku. Szczegóły
Artykuł 27.11.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/6. Szczegóły