Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.11.2014 w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Solec Kujawski nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Sosnowej. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie zmiany planu kontroli na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu oraz zasad działania. Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 Zarządzenia 2014 (kadencja 2014 – 2018) Szczegóły
Artykuł 21.11.2014 w sprawie przeprowadzenia kontroli rocznej stanu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły