Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.12.2020 Zarządzenie Nr V/187/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 Zarządzenie Nr V/185/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia stawki czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 Uchwała Nr XXIV/210/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18.12.20 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok. Szczegóły
Akty prawne 23.12.2020 Uchwała Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok. Szczegóły
Akty prawne 22.12.2020 Uchwała Nr XXIV/211/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2020 Uchwała Nr XXIV/214/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 Szczegóły
Akty prawne 21.12.2020 Zarządzenie Nr V/184/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.12.2020 Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Uchwała Nr XXIV/217/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Uchwała Nr XXIV/216/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Solec Kujawski Szczegóły