Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2014 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 29.09.2014 od 19 czerwca 2014 r. do 18 września 2014 r. Szczegóły
Artykuł 26.09.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 59/11 Szczegóły
Artykuł 22.09.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa budynku A Urzędu Miasta i gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 17.09.2014 w sprawie zmiany statusu lokali mieszkalnych położonych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 17.09.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 15.09.2014 Przetarg nieograniczony na Przebudowę budynku A Urzędu Miasta i Gminy Szczegóły
Artykuł 12.09.2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Przychodni Zdrowia w Solcu Kujawskim i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 09.09.2014 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr III/40/14 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 75/5. Szczegóły
Artykuł 09.09.2014 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Szczegóły