Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie powołania komisji ds. dokonania oceny i wydzielenia do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zarządzonych na 8 września 2013 roku. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka Szkolna”. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:”Termomodernizacja stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachu budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 z częścią łącznika w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Garbary 5 Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie przewozu dziecka podczas interwencji związanej z przemocą w rodzinie. Szczegóły
Artykuł 21.08.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły