Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.06.2014 w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 16.06.2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/185/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Artykuł 16.06.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.06.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. egzekucji. Szczegóły
Artykuł 12.06.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły
Artykuł 12.06.2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły
Artykuł 10.06.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 10.06.2014 w sprawie powołania pełnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w ulicy Lipowej i marsz. Józefa Piłsudskiego w Solcu Kujawskim”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa Szczegóły
Artykuł 10.06.2014 w sprawie powołania Drużyny Wykrywania i alarmowania oraz Punktów Alarmowania na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.06.2014 Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły