Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 18.12.2020 Uchwała Nr XXIV/215/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Uchwała Nr XXIV/212/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Zarządzenie Nr V/180/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.12.2020 Zarządzenie Nr V/182/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 17.12.2020 Zarządzenie Nr V/178/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia „Regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Akty prawne 17.12.2020 Zarządzenie Nr V/181/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku Szczegóły
Akty prawne 17.12.2020 Zarządzenie Nr V/183/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2020 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wymianie bądź budowie nowego oświetlenia dróg (…) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wymianie bądź budowie nowego oświetlenia dróg (…) Szczegóły