Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2014 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.04.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 17.04.2014 w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 94/6. Szczegóły
Artykuł 17.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont dachu budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Artykuł 17.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie wewnętrznych instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach Projektu: Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – II etap. Szczegóły
Artykuł 17.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie robót instalacyjnych: wod – kan, co, ct i wyposażenia węzła cieplnego w ramach Projektu: Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – II etap. Szczegóły
Artykuł 17.04.2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu: „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – II etap” Szczegóły
Artykuł 17.04.2014 Przetarg nieograniczony na: „Remont dachu budynku A Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 15.04.2014 Przetarg ograniczony na wykonanie: Wewnętrznych instalacji wod-kan, co, ct, i wyposażenia węzła cieplnego wraz z budową przyłączy wod-kan w ramach projektu: „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w S Szczegóły
Artykuł 15.04.2014 Przetarg ograniczony na wykonanie: Wewnętrznych instalacji wentylacji i klimatyzacji w ramach projektu :Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – II etap „ Szczegóły