Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.02.2014 w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w użytkowaniu Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie miasta i gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2024 Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2014 rok Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 06.02.2014 Archiwum przetargów i zapytań ofertowych Szczegóły
Artykuł 01.02.2014 Program usuwania azbestu Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Miejsko – Gminny Program Wspierania Rodziny Szczegóły