Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.02.2014 Program usuwania azbestu Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 Miejsko – Gminny Program Wspierania Rodziny Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 procedury naboru Szczegóły
Artykuł 31.01.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta prawnego. Szczegóły
Artykuł 30.01.2014 Zadania i uprawnienia Rady Miejskiej Szczegóły
Artykuł 30.01.2014 Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Szczegóły
Artykuł 29.01.2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 29.01.2014 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski. Szczegóły