Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 17.12.2020 Zarządzenie Nr V/181/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku Szczegóły
Akty prawne 17.12.2020 Zarządzenie Nr V/183/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.12.2020 Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wymianie bądź budowie nowego oświetlenia dróg (…) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.12.2020 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wymianie bądź budowie nowego oświetlenia dróg (…) Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 Porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 18.12.2020 r. Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021- 2024 Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły