Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.01.2014 w sprawie dokonania przeglądu dokumentacji dotyczącej poszerzonych postępowań sprawdzających i wysłanych ankiet bezpieczeństwa osobowego. Szczegóły
Artykuł 03.01.2014 w sprawie sprzedaży udziałów Spółki Komunalnej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Szczegóły
Artykuł 02.01.2014 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2014 Szczegóły
Artykuł 23.12.2013 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości budżetowej. Szczegóły
Artykuł 23.12.2013 w sprawie zmiany przeznaczenia lokali socjalnych w budynkach przy ul. Toruńskiej 54B w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 23.12.2013 Zarządzenie Nr III/164/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa budynku Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawski – etap II”. Szczegóły
Artykuł 20.12.2013 od 19 września 2013 r. do 11 grudnia 2013 r. Szczegóły
Artykuł 20.12.2013 INFORMATYK Szczegóły
Artykuł 13.12.2013 Zmiana decyzji nr LICP/09/13 z dnia 01 października 2013r., WIPP-BPP.6733.14.4.2013 Szczegóły
Artykuł 29.11.2013 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły