Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.11.2013 w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. Szczegóły
Artykuł 18.11.2013 MPZP – nieaktualne Szczegóły
Artykuł 15.11.2013 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Toruńskiej 51 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/27A/2009 Burmistrza Miasta i gminy Solec Kujawski z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+)”. Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 powołania Gminnej Komisji Stypendialnej Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 zmiany Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – etap II”. Szczegóły
Artykuł 05.11.2013 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.11.2013 w sprawie wykazu stanowisk pracy, na których pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim otrzymują posiłki profilaktyczne i napoje oraz zasady ich przyznawania. Szczegóły