Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.07.2013 w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, zarządzonych na dzień 8 września 2013 roku. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 19 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr III/99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 – 2024. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły