Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/101/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/98/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr III/97/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2013 r. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Solec Kujawski miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 29.07.2013 w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone”. Szczegóły
Artykuł 10.07.2013 Budowa sieci gazowej na cele mieszkaniowe w rejonie ulic: Kolorowa – Złota (dz. nr 2419, 2422) Szczegóły
Artykuł 10.07.2013 Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ulic: Bydgoska, 23 Stycznia, Plac Jana Pawła II, Wolności, Toruńska (dz. nr 445, 437, 488, 707, 712) Szczegóły
Artykuł 03.07.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 03.07.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły