Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na prowadzenie ośrodka zamiejscowego rejestracji pojazdów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 11.12.2020 Uchwała Nr XXIV/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 10.12.2020 Zarządzenie Nr V/179/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 09.12.2020 Zarządzenie Nr V/172/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej budżetu gminy Solec Kujawski i jednostek organizacyjnych gminy, w tym samorządowych instytucji kultury Szczegóły
Akty prawne 09.12.2020 Zarządzenie Nr V/177/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XXIII/201/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020-2024 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2020 Uchwała Nr XXIII/200/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.12.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.12.2020 r., znak: ROŚiR.6220.1.8.2020 dot. przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa z rzeki Wisły(…) Szczegóły
Artykuł 04.12.2020 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW/mko.19 o przekazaniu do WSA skargi na postanowienie GDOŚ dot. uchylenia postanowienia RDOŚ dla przedsięwzięcia Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej Wiśle(…) Szczegóły
Akty prawne 03.12.2020 Zarządzenie Nr V/173/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły