Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej we wsi Makowiska gmina Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 24.05.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Solcu Kujawskim na terenie Parku Przemysłowego. Szczegóły
Artykuł 24.05.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.05.2013 Informacja z wykonania w 2012 roku Szczegóły
Artykuł 23.05.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/53/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+)”. Szczegóły
Artykuł 22.05.2013 w sprawie powołania Rady Muzeum Solca im. Księcia Przemysła na kadencję 2013 – 2017. Szczegóły
Artykuł 22.05.2013 od 18 stycznia 2013 r. do 15 maja 2013 r. Szczegóły
Artykuł 21.05.2013 Konsultacje społeczne Szczegóły
Artykuł 20.05.2013 w spawie zmiany Zarządzenia Nr III/53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. Szczegóły
Artykuł 14.05.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bojowników o Wolność i Demokrację z siedzibą przy ul. Słowackiego 4 w Solcu Kujawskim. Szczegóły