Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.04.2013 w sprawie Gminnego Konkursu pn. „Solec Kujawski – miasto gdzie żyją tysiące, a chciałby miliony”. Szczegóły
Artykuł 25.04.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego za zadanie pn. „Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót instalacyjnych w obiektach, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę” Szczegóły
Artykuł 25.04.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ” „Roboty remontowe, drobne naprawy i usuwanie awarii w zakresie robót budowlanych w obiektach, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę” Szczegóły
Artykuł 24.04.2013 w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/80/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 5 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 23.04.2013 w sprawie wyznaczenia administratora systemu w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.04.2013 w sprawie powołania zespołu do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2014 – 2020 (+) Szczegóły
Artykuł 23.04.2013 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. Szczegóły
Artykuł 23.04.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej… Szczegóły
Artykuł 23.04.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.” Pełnienie nadzoru środowiskowo – geologicznego przy rekultywacji terenów przemysłowych po P.P Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim z zastosowaniem technologii remediacyjnych Szczegóły
Artykuł 16.04.2013 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły