Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2013 w sprawie powołania komisji konkursowej. Szczegóły
Artykuł 19.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Dworcowa 13 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 19.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/108/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 1 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 19.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr II/81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 2 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 19.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki dla wspólnoty mieszkaniowej ul. Bohaterów Września 6 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 14.03.2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Solec Kujawski na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych w Solcu Kujawskim w 2013 roku. Szczegóły
Artykuł 08.03.2013 Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych (ul. Ogrodowa, M.Solec Kujawski) Szczegóły
Artykuł 07.03.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.03.2013 w sprawie opracowania „Planu obrony cywilnej miasta i gminy Solec Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 06.03.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości. Szczegóły