Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.01.2013 w sprawie powołania komisji d/s przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej oraz zdawczo – odbiorczej w dniu 31.12.2012 r. Szczegóły
Artykuł 10.01.2013 w sprawie powołania Komisji d/s przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w używaniu w świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna. Szczegóły
Artykuł 10.01.2013 w sprawie wprowadzenia cennika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 09.01.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012 – 2034. Szczegóły
Artykuł 09.01.2013 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2012 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie zmiany Zarządzenia II/116/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 4 października 2010 r. w sprawie ochrony danych osobowych i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 Zarządzenia – 2013 Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski na czas wojny. Szczegóły
Artykuł 04.01.2013 w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły